Find internet på din adresse

Det kan være svært at danne sig et komplet overblik over hvilken slags internet, du kan få på din adresse. Der er nemlig forskellige teknologier, og det kan have stor betydning for kvaliteten af internettet på din adresse, om du vælger den ene eller den anden teknologi.

Internet på din adresse – hvilke teknologier findes der?

Før du undersøger de forskellige muligheder, er det en god idé at finde ud af hvilke teknologier der kan leveres på din adresse. 

Du bør til enhver tid undgå at få internet gennem de gamle kobberledninger, da de kun sjældent kan give dig en forbindelse hurtig nok til nutidens forbrugsmønster. Derimod er internet via kabel-tv stikket eller fibernettet at foretrække, og sidstnævnte er ofte den billigste løsning.

Mobilt bredbånd kan fås i næsten hele Danmark, og det kan især være en god idé at overveje, hvis du bor i et udkantsområde og kun har et telefonstik til rådighed. Med mobilt bredbånd er du dog som oftest begrænset af den inkluderede data, som ofte er for lav til at husstanden vil kunne streame, spille computer og downloade større filer.

Her er en kort gennemgang af de forskellige teknologier, samt vores vurdering af dem:

Internet via telefonstikket (ADSL)

Telefonstik findes i næsten alle boliger, og kobbernettet dækker i næsten alle afkroge af landet. Det betyder at du næsten altid kan få en eller anden form for internet leveret gennem dit telefonstik, men dette er ofte en dårlig løsning.

Vælger du at få internet på din adresse gennem telefonstikket, skal du være opmærksom på at hastigheden kan være svingende, og muligvis ikke er høj nok til at du kan bruge internettet til streaming, computerspil og download. Det er også ofte en relativt dyr løsning, særligt i forhold til at det for de flestes vedkommende kun er en lav hastighed, de kan få på denne teknologi.

Internet via kabel-tv stikket (COAX)

Internet via kabel-tv stikket er særligt udbredt i byerne, men de fleste nyere parcelhuskvarterer har også adgang til denne teknologi. Det skyldes at kabel-tv for alvor vandt indpas i takt med at folk begyndte at se mere fjernsyn, men boligejerne har selv skullet finansiere hele eller dele af etableringen. I modsætning til kobbernettet er det således ikke helt så udbredt, men hvis du bor i en større by er der en god chance for at du enten har et kabel-tv stik, eller har mulighed for at blive koblet på kabel-tv nettet til en relativt billig pris. Det afhænger selvfølgelig af flere ting, men en søgning på din adresse vil kunne afgøre om teknologien kan leveres eller ej.

Vælger du at få internet via kabel-tv stikket, er du fremtidssikret i de næste mange år. Der investeres nemlig fortsat massivt i udvikling af internet via denne teknologi, og det er således muligt at opnå nogle særdeles høje hastigheder uden at sprænge budgettet. Som på kobbernettet er der også fri konkurrence på kabel-tv nettet, hvilket betyder at flere forskellige udbydere kan levere internet gennem de samme kabler. Du er således ikke nødvendigvis bundet op på en enkelt udbyder, hvorfor det godt kan betale sig at undersøge markedet.

Internet via fibernettet

Fiber er fremtiden, og det udbredes til hele landet med høj fart. Det er dog stadig kun et fåtal der har adgang til fibernettet, men det går hurtigt med at få flere husstande koblet på fremtidens teknologi.

Hvis du har adgang til fibernettet på din adresse, er denne teknologi at foretrække. Du får ikke bare en særdeles hurtig internetforbindelse, men også en meget rimelig abonnementspris, da flere udbydere typisk konkurrerer på lige fod med hinanden.

Da fibernettet giver mulighed for meget hurtige forbindelser, er det ligeledes muligt at få TV igennem denne type forbindelse. Dit internet bliver således mere alsidigt, og du kan spare et større beløb ved at streame dine tv-kanaler herigennem.

Internet via mobilt bredbånd

Mobilt bredbånd er blevet meget populært de senere år, og har særligt vundet indpas i udkantsområderne. Dækningen med kabel er nemlig ikke altid tilstrækkelig for de husstande der ligger udenfor byzonerne, men mobilt bredbånd dækker normalt bredere og giver højere hastigheder over det meste af landet.

Du kan med fordel overveje mobilt bredbånd, hvis dit behov ikke er særlig stort. Tit er det nemlig begrænset hvor meget data du kan forbruge på en måned, og mængderne er normalt for lave til regelmæssig streaming af video, computerspil, download af større filer, m.m.

Undersøg hvad du kan få på din adresse

Det er en god idé at undersøge nøje, hvilket internet du kan få på din adresse. Ofte er der nemlig stor forskel på prisen og hastigheden, så det kan anbefales at være grundig i undersøgelsen. De fleste udbydere vil selvfølgelig gerne binde dig til 6 måneder, så det er ærgerligt at fortryde sit valg efter man har bundet sig.

Sådan vælger du det rette internet til din adresse

Der er nogle forskellige ting, som er værd at overveje ved køb af nyt internet. Dette gælder især hvis der er børn i husstanden, da børn for det meste bruger internettet i markant større omfang end voksne.

Det kan være alt lige fra streaming til computerspil, som kræver en god og hurtig internetforbindelse. Måske vil du også gerne kunne bruge Netflix eller lignende streamingtjenester på fjernsynet, hvorfor det er en rigtig god idé at vælge rigtigt.

Herunder kan du læse mere om hvilke overvejelser, du bør gøre dig i forbindelse med valg af nyt internetabonnement på din adresse:

 • Hvor mange er vi i husstanden?
  Antallet af medlemmer i husstanden er afgørende for hvilken type internet, du bør vælge. Dette gælder især hvis du har børn i husstanden, da det stiller højere krav til internetforbindelsen. Børn har helt naturligt vænnet sig til at være på internettet, og bruger mange forskellige tjenester der kræver hurtig internetforbindelse.
 • Hvilken hastighed bør jeg vælge?
  Hastigheden bør ikke være under 50 Mbit/s, da du med en langsommere forbindelse ikke kan få fuldt udbytte af internettets mange muligheder. 100 Mbit/s anbefales i de fleste tilfælde, men hvis du blot skal tjekke mails og surfe på nettet, kan en langsommere forbindelse også række.
 • Hvilken teknologi skal jeg vælge?
  Du bør til hver en tid vælge internet gennem fibernettet, hvor det er muligt. Hvis du på din adresse ikke har mulighed for at få internet via fiber, er det en god idé at overveje internet via kabel-tv nettet som alternativ. Her får du også en hurtig forbindelse, men hastigheden kan variere en smule i forhold til hvor mange der bruger internettet samtidig. Internet via telefonstikket anbefales kun hvis andre muligheder ikke er til stede, da denne forbindelse typisk er for langsom til at udnytte alle internettets mange muligheder.
  Mobilt bredbånd kan overvejes som alternativ til internet via telefonstikket, men her er mængden af data typisk begrænset, så til en større familie er mobilt bredbånd ikke tilrådeligt.
 • Hvilken router skal jeg bruge?
  Normalt medfølger et kombineret model og trådløs router til abonnementet, og du behøver derfor ikke bekymre dig om tilkøb af udstyr. Hvis du bor i en større bolig, er det dog værd at overveje hvordan routeren placeres, da den helst skal stå frit og centralt i hjemmet. Er dette ikke en mulighed, skal du overveje en løsning med flere routere fordelt i hjemmet, eller et såkaldt “mesh netværk”, hvor flere routere sørger for at fordele signalet over et større område.
  Inden du køber dit eget udstyr, er det dog en god idé at undersøge hvad der medfølger fra udbyderen, samt teste udstyret først.